Titlul proiectului: Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională și egalitate de șanse ID 50679

Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenție 6.3. „Promovarea egalității de şanse pe piața muncii”

Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

Durata proiectului: 36 luni (1.12.2010-30.11.2013)
Beneficiar: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Parteneri implicați:

 • Universitatea de Vest - Timișoara
 • Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca
 • Direcția de Asistență Comunitară Iași
 • Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara
 • Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca

Obiectiv general:Prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piața muncii în scopul asigurării accesului egal la ocupare și dezvoltare profesională a femeilor și al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalității de șanse în zonele Nord-Est, Nord-Vest și Vest ale țării.  

Obiective specifice:

 • Creșterea constientizării problematicii discriminarii după criterii de gen si a importantei promovarii principiilor incluziunii sociale si a egalității de șanse;
 • Facilitarea accesului egal la ocupare și promovare în carieră a femeilor activ-ocupate profesional și a celor care intră sau revin pe piața muncii după perioade prelungite de îngrijire și susținere a copiilor și familiei;
 • Consolidarea principiului accesului egal pentru toți pe piața muncii, cu scopul de a crește oportunitățile de angajare și promovare în carieră ale femeilor.

Grup țintă:

 • Experți mass-media
 • Femei
 • Manageri ai autorităților publice locale și centrale
 • Operatori mass-media
 • Personal al autorităților publice centrale și locale

Atentie! Persoanele interesate de proiectul Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse" (ID 50679) pot participa doar la una din activităţile proiectului (bursă socială SAU subvenţie SAU curs de formare şi dezvoltare profesională gratuit).