Curs Formator

 

Descrierea cursului

 În cadrul acestui curs participantele acumulează informaţii şi îşi dezvoltă deprinderi esenţiale pentru formarea profesională a adulţilor, în diferite domenii de expertiză, cât şi pentru formarea profesională a adulţilor ca formatori în diverse domenii.

Pe parcursul celor 100 de ore de instruire, cursantele parcurg teorii consecrate cu privire la formarea profesională a adulţilor şi exersează deprinderile necesare unui formator, aşa cum sunt definite ele în standardul ocupaţional în vigoare (http://so.cnfpa.ro/so/m/Formator.pdf)

 
Cui se adreseaza?

Acest curs se adresează tuturor femeilor, absolvente de studii superioare cu diploma de licenţă,  interesate să dobândească sau să îşi dezvolte abilităţile de formare a adulţilor, interesate de o carieră ca şi formator (trainer), interesate de o carieră în resurse umane, organizaţii diverse în care se dezvoltă programe de formare pentru adulţi etc.

  
Competenţele dobândite şi structura cursului

Modul

Instruire teoretică

Instruire practică

Pregătirea formării

4 ore

12 ore

Realizarea activităţilor de formare

4 ore

12 ore

Evaluarea participanţilor la formare

2 ore

8 ore

Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare

2 ore

12 ore

Marketingul formării

2 ore

8 ore

Proiectarea programelor de formare

2 ore

10 ore

Organizarea programelor şi strategiilor de formare

2 ore

10 ore

Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

2 ore

8 ore

 

Evaluare finală a cursantelor

Proba de evaluare constă în:

  • • proba teoretică: test grilă de verificare a cunoştinţelor dobândite
  • • proba practică: fiecare participantă va prezenta un portofoliu

Cursantele care obţin note peste 6 vor primi un certificat de absolvire a cursului, cu recunoaştere naţională.

 

Durata, perioada şi locaţia desfăşurării cursului

Cursul presupune un număr de 100 de ore astfel:

  •  20 ore - partea teoretică
  •  80 de ore - partea practică ce constă în activităţi practice asistate de lectori şi elaborarea unui portofoliu de lucrări corelate subtemelor de curs,  cu îndrumarea formatorilor;

Programul de formare profesională se va desfăşura:

  • La Iaşi:  în sala de curs de la Centru de formare şi dezvoltare profesională pentru femei, Strada Titu Maiorescu, nr. 12
  • La Timişoara – locaţia de desfăşurare va fi stabilită la o data ulterioară
  • La Cluj – locaţia de desfăşurare va fi stabilită la o data ulterioară

Orarul  cursului se va negocia în funcţie de componenţa grupei.

 

Costurile cursului

Cursurile sunt GRATUITE; beneficiarele vor dispune de manual de curs, format imprimat şi/sau  format electronic, fişe de lucru individuale şi de grup.

Notă: Nu se suportă cheltuieli legate de deplasarea, cazarea sau masa beneficiarelor.