Curs Animator socio-educativ

 

Descrierea cursului

 În cadrul acestui curs participantele acumulează informaţii şi îşi dezvoltă deprinderi esenţiale pentru animare socio – educativă a diferite grupuri de copii, tineri sau adulţi.

Pe parcursul celor 95 de ore de instruire, cursantele parcurg teorii consecrate cu privire la animaţie, activităţi specfice, gestiunea proiectelor complexe de animaţie şi exersează deprinderile necesare unui animator, aşa cum sunt definite ele în standardul ocupaţional în vigoare (http://so.cnfpa.ro/so/v/animator.pdf)

 
Cui se adreseaza?

Acest curs se adresează tuturor femeilor, absolvente de studii medii cu diplomă de bacalaureat, interesate să dobândească sau să îşi dezvolte abilităţile de animator, interesate de o carieră în organizaţii de tineret, turism, organizaţii pentru copii etc.

  
Competenţele dobândite şi structura cursului

Modul

Subtotal

Instruire teoretică

Instruire practică

1. Comunicarea interactivă

8 ore din care:

2 ore

6 ore

2. Munca în echipă

10 ore din care:

2 ore

8 ore

3. Dezvoltare profesională proprie

12 ore din care:

2 ore

10 ore

4. Elaborarea proiectelor de animaţie

10 ore din care:

3 ore

7 ore

5. Asigurarea securităţii participanţilor la activităţi

6 ore din care:

2 ore

4 ore

6. Promovarea activităţii şi a imaginii organizaţiei

7 ore din care:

2 ore

5 ore

7. Coordonarea echipei pluridisciplinare de animaţie

12 ore din care:

2 ore

10 ore

8. Implementarea activităţilor de animație

12 ore din care:

2 ore

10 ore

9. Implementarea proiectelor complexe de animaţie

12 ore din care:

2 ore

10 ore

10. Dezvoltarea comportamentului pro –social

6 ore din care:

1 oră

5 ore

Total :

95

20

75

 

Evaluare finală a cursantelor

Proba de evaluare constă în:

 

  •  proba teoretică: test grilă de verificare a cunoştinţelor dobândite
  •  proba practică: fiecare participantă va prezenta un portofoliu

Cursantele care obţin note peste 6 vor primi un certificat de absolvire a cursului, cu recunoaştere naţională.

 

Durata, perioada şi locaţia desfăşurării cursului

Cursul presupune un număr de 95 de ore astfel:

  •  20 ore - partea teoretică
  •  75 de ore - partea practică ce constă în activităţi practice asistate de lectori şi elaborarea unui portofoliu de lucrări corelate subtemelor de curs cu îndrumarea formatorilor;

Programul de formare profesională se va desfăşura:

  • La Iaşi:  în sala de curs de la Centru de formare şi dezvoltare profesională pentru femei, Strada Titu Maiorescu, nr. 12;
  • La Timişoara – locaţia de desfăşurare va fi stabilită la o data ulterioară
  • La Cluj – locaţia de desfăşurare va fi stabilită la o data ulterioară

Orarul  cursului se va negocia în funcţie de componenţa grupei.

 

Costurile cursului

Cursurile sunt GRATUITE; beneficiarele vor dispune de manual de curs, format imprimat şi/sau  format electronic, fişe de lucru individuale şi de grup.

Notă: Nu se suportă cheltuieli legate de deplasarea, cazarea sau masa beneficiarelor.