Cursul Competenţe cheie comune mai multor ocupaţii, competenţe antreprenoriale (organizarea locului de muncă)

 

Descrierea cursului

 În cadrul acestui curs participantele acumulează informaţii şi îşi dezvoltă deprinderi esenţiale pentru managementul locului de muncă.

Pe parcursul celor 60 de ore de instruire, cursantele parcurg pas cu pas etapele dezvoltării unui  plan de afaceri şi deprind elementele esenţiale pentru aplicarea cu succes a unui comportament antreprenorial, indiferent de specificul locului de muncă.

 
Cui se adreseaza?

Acest curs se adresează tuturor femeilor (absolvente de studii medii, cu diplomă de bacalaureat) interesate să dobândească sau să îşi dezvolte competenţele antreprenoriale, persoanelor care intenţionează să demareze o afacere sau celor care doresc să descopere noi modalităţi de a-şi dezvolta stilul actual de muncă.

 
Competenţele dobândite

 •  Descrierea elementelor unei afaceri
 •  Elaborarea unui plan de afacere 
 •  Aplicarea strategiilor eficiente de negociere
 • Utilizarea şi adaptarea strategiilor de gestionare a conflictelor
 • Aplicarea metodelor de management al stresului
 • Adaptarea tehnicilor  adecvate de rezolvare a problemelor la locul de muncă
 • Aplicarea tehnicilor de gestiune eficientă a timpului


Structura cursului

 

Modul

Subtotal

Instruire teoretică

Instruire practică

 Antreprenoriat – concepte generale

5 ore din care

1 oră

4 ore

Organizarea afacerii – planul de afacere

20 ore din care

5 ore

15 ore

Comportamentul antreprenorial

35 ore din care

14 ore

21 ore

Total:

60 ore

20 ore

40 ore

 

Evaluare finală a cursantelor

Proba de evaluare constă în:

 

 • proba teoretică: test grilă de verificare a cunoştinţelor dobăndite
 • proba practică: fiecare participant va prezenta un portofoliu

Cursantele care obţin note peste 6 vor primi un certificate de absolvire a cursului, cu recunoaştere naţională.

 


Durata, perioada şi locaţia desfăşurării cursului

Cursul presupune un număr de 60 de ore astfel:

 

 • 20 ore - partea teoretică
 • 40 de ore - partea practicăa ce constă în activităţi practice asistate de lectori şi  elaborarea unui portofoliu de lucrari corelate subtemelor de curs, cu îndrumarea formatorilor;

Programul de formare profesională se va desfăşura:

 • La Iaşi:  în sala de curs de la Centru de formare şi dezvoltare profesională pentru femei, Strada Titu Maiorescu, nr. 12;
 • La Timişoara – locaţia de desfăşurare va fi stabilită la o data ulterioară
 • La Cluj – locaţia de desfăşurare va fi stabilită la o data ulterioară

Orarul  cursului se va negocia în funcţie de componenţa grupei.


Costurile cursului

Cursurile sunt GRATUITE; beneficiarele vor dispune de manual de curs, format imprimat şi/sau  format electronic, fişe de lucru individuale şi de grup.

Notă: Nu se suportă cheltuieli legate de deplasarea, cazarea sau masa beneficiarelor.