Inaugurarea Centrului de Formare si Dezvoltare Profesionala pentru Femei

 

Echipa proiectului ,,Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”  vă invită să participaţi luni, 24 octombrie 2011, ora 12.00, la inaugurarea Centrului de Formare şi Dezvoltare Profesională pentru Femei din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza".

În acest loc se vor desfăşura activităţi ce au ca scop prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale şi egalităţii de şanse.

În cadrul Centrului de Formare şi Dezvoltare Profesională pentru Femei vor fi susţinute cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale. Cursurile se vor desfăşura în perioada octombrie 2011- noiembrie 2013.

Pe parcursul celor trei ani, femeile se pot înscrie, gratuit, la următoarele cursuri de formare profesională şi dezvoltare personală: formator, organizarea timpului de muncă, tehnici de comunicare, animator socio-cultural, reconcilierea vieţii de familie cu cea profesională şi dezvoltare personală în vederea carierei.

Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională pentru Femei a fost creat în cadrul proiectului ,,Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” (ID 50679), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013.

Proiectul se derulează pe parcursul a trei ani (2010 -2013) şi este implementat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj - Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca.

În speranţa că veţi onora invitaţia noastră, vă aşteptăm cu drag la sediul Centrului de Formare şi Dezvoltare Profesională pentru Femei, Strada Titu Maiorescu, nr. 12, lângă Muzeul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”.

 

Inaugurarea Centrului de Formare si Dezvoltare Profesionala pentru Femei 

 

 

Echipa proiectului