Rezultate ale activităților operaționale din perioada de raportare 1.12.2010-30.04.2011

A1. Crearea şi acreditarea unui Centru de formare şi dezvoltare profesională pentru femei în sediul solicitantului (284 mp amenajat)

A2. Construirea unei reţele interregionale de specialişti şi formatori în sprijinul programului de dezvoltare profesională şi personală a femeilor, acreditată de autorităţile competente (4 vizite realizate)

A3. Derularea unei campanii de sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen în societate, promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale, respectând Manualul de Identitate Vizuală

-          Conferinţa de lansare a proiectului (anunţuri în presa scrisă, fotografii)

-          Simpozion 8 Martie 2011 (comunicat presă, program, fotografii)

-          Articole campanie sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen în societate, promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale (3 articole în Revista „Cronica”, peste 100 articole despre proiect în presa online)

-          Materiale promovare (afişe, pliante, fluturaşi, bannere, mape de prezentare)

-          Materiale radio-tv: 1 spot radio, 1 spot TV, 4 emisiuni TV (,,Bună dimineaţa, Moldova!”-TVR Iaşi, EST – Meridan la TVR Iaşi, 2 emisiuni ,,Universitaria” – Prima TV Iaşi), știri radio (Radio Iaşi), 3 știri TV (TVR Iaşi, Iaşi TV Life şi Tele M),

-          1 website proiect

A4. Realizarea a trei mese rotunde cu tema Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale

-          Masă rotundă la Iaşi (18.04.2011) - 34 de  participanţi;

-          Masă rotundă la Cluj (28.03.2011) - 30 de  participanţi;

-          Masă rotundă la Timişoara (24.03.2011) -  58 de participanţi

-          6 anunţuri în presa scrisă pentru Iaşi, 3 pentru Timişoara şi 3 pentru Cluj - Napoca

-          Alte rezultate: peste 25 de articole apărute în mass media online (150 mape: 50 la Iaşi, 50 la Cluj, 50 la Timişoara)

A5. Realizarea unui studiu pentru identificarea nevoilor privind diminuarea efectelor stereotipurilor culturale de gen în mass-media şi societate (308 chestionare aplicate).

Cercetarea şi-a propus să identifice măsura în care membrii grupurilor ţintă ale proiectului (femeile, reprezentanţii mass-media şi reprezentanţii autorităţilor locale) percep grupul de gen al femeilor ca fiind unul vulnerabil,  pasibil a fi mai uşor victima stereotipurilor defavorabile, a discriminării în societate şi pe piaţa muncii. A fost analizată percepţia subiecţilor cercetării asupra priorităţii pe care femeile ar trebui să o acorde unor activităţi, de la cele familiale, la cele profesionale, sociale şi politice.

Studiul a arătat că raporturile de gen pe piaţa muncii produc conflicte cognitive semnificative şi intrarea în funcţiune a numeroase mecanisme de apărare: deşi subiecţii cercetării apreciază că femeile nu sunt dezavantajate pe piaţa muncii, că au aceleaşi şanse pe piaţa muncii la fel cu bărbaţii, aceleaşi persoane apreciază că bărbaţii sunt favorizaţi la locul de muncă. În percepţia subiecţilor investigaţi, daca bărbaţii de succes sunt mediaţi adecvat în mass-media, acest lucru nu se întâmplă şi în cazul femeilor. De asemenea, a fost realizată o ierarhizare a preferinţelor subiecţilor pentru anumite măsuri luate în scopul diminuării stereotipurilor ş i prejudecăţilor împotriva femeii.

A6. Realizarea unui studiu pentru identificarea nevoilor de formare și dezvoltare profesională a grupului țintă (femei active-ocupate și femei care intră sau revin pe piața muncii după perioade prelungite de îngrijire și susținere a copiilor și familiei), - în curs de realizare.

A7. Realizarea unui studiu asupra relaţiei dintre calitatea vieţii de familie şi performanţa în muncă - în curs de realizare.