Rezultate ale activităților operaționale din perioada de raportare 1.05.2011-30.09.2011

A2. Construirea unei reţele interregionale de specialişti şi formatori în sprijinul programului de dezvoltare profesională şi personală a femeilor, acreditate de autorităţile competente (lărgirea echipei de experți  din cele 3 regiuni ale ţării)

A3. Derularea unei campanii de sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen în societate, promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale, respectând Manualul de Identitate Vizuală (260 difuzări ale spotului radio, 186 difuzări ale spotului TV, 36 248 vizitatori unici ai site-ului, 5 articole în Revista „Cronica” şi 2 articole în presa scrisă, articole online)

A6. Realizarea unui studiu pentru identificarea nevoilor de formare şi dezvoltare profesională a grupului ţintă (femei active-ocupate şi femei care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de îngrijire şi susţinere a copiilor şi familiei).

Analiza datelor culese arată că deşi majoritatea persoanelor au mai accesat cursuri de formare profesională, doresc să participe la noi cursuri. Studiul ne arată că preferinţele pentru cursurile de formare profesională propuse de proiect sunt ordonate astfel: Formare de formatori, Tehnici de comunicare, Animator Socio-educativ şi Organizarea timpului de lucru. Preferinţele variază în funcţie de vârstă, profesie, dar cursul de formator se menţine ca prima opţiune, indiferent de variabilă considerată. Interesul cel mai crescut pentru cursul de Animator socio-educativ aparţine studentelor, urmate de respondentele ce profesează în domeniul social.  Cursul de Formator este selectat cel mai mult de persoanele cu funcţii în sfera socialului, urmate de cele care urmează cursuri universitare şi de cele ce profesează în domeniul educaţional. Cursurile privind Tehnicile de comunicare sunt preferate în aproximativ aceeaşi măsură de respondentele care urmează cursuri universitare, respectiv de cele care profesează în mediul social. Cursul cu cele mai mici valori în materie de preferinţe este cel de Organizare a locului de muncă, cu valori reduse pentru respondentele din domeniile juridic, educaţional şi tehnic. Per total, studiul relevă faptul că cele 4 cursuri propuse nu sunt specifice unei profesii sau unui anumit statut profesional, ci sunt utile persoanelor care lucrează sau au calificări în diverse domenii de activitate.

A7. Realizarea unui studiu asupra relaţiei dintre calitatea vieţii de familie şi performanţa în muncă

Studiul abordează două direcţii complementare:

Un demers experimental care testează preferinţa pentru o sarcină de rol profesional versus o sarcină de rol familial în funcţie de statusul ocupaţional al femeii (carieră sau simplu loc de muncă, aducător de venit) şi presiunea percepută a fi exercitată de rolul profesional/familial;

Un demers investigativ-descriptiv ce sondează relaţia dintre calitatea vieţii de familie percepută de către femeie, autoevaluarea performanţei în muncă, orientarea motivaţională a femeii în domeniul profesional, dar şi în domeniul familial,  satisfacţia la locul de muncă şi strategiile preferate de echilibrare a sarcinilor din cele două categorii de roluri, profesional şi familial.

Analiza datelor culese de la femeile din toate cele 3 regiuni de proiect relevă o femeie încorsetată încă într-un tipar amprentat de rolurile tradiţioanale. Femeia româncă lucrează încă mai curând în instituţii de stat decât în instituţii private, în domenii precum educaţia, sănătatea; în ambele situaţii accede cu mai mare dificultate la poziţii de top şi cu cât are mai mulţi copii, cu atât sunt mai mici şansele de a accede la o funcţie de conducere. Când vine vorba de percepţia asupra propriului statut, mai multe femei angajate în mediul public cred că îşi urmează traseul de carieră, conform cu orientarea vocaţională, în vreme ce în mediul privat, mai multe femei consideră că au doar un loc de muncă, adică o poziţie care le asigură un salar, nu este neapărat în acord cu vocaţia lor, şi le permite să contribuie egal la veniturile familiei.

Rezultatele obţinute în urma  manipulării experimentale prin intermediul unor vignete reflectă o femeie puternic legată încă de familie şi de rolul său în familie; indiferent de cât de mult am manipulat presiunea exercitată de rolul profesional, femeile participante la studiu au ales familia, au dat prioritate unei sarcini de rol familia, au optat să participe la o petrecerea surpriză organizată în cinstea mamei, în defavoarea unui atelier de lucru la locul de muncă. Femeia sacrifică aşadar încă performanţa la locul de muncă şi potenţialul unei cariere în favoarea familiei, preferă calitatea vieţii de familie şi nu se lasă afectată în acest plan de prestanţa profesională mai scăzută.

A8. Realizarea schimburilor de bune practici între formatorii-experti ai programului şi omologii lor din România cu privire la: A. combaterea stereotipurilor de gen; B. implementarea principiilor egaliăţtii de şanse şi a incluziunii sociale (2 schimburi de bune practici de la Iaşi şi Timişoara, 2 articole în presa scrisa)

A9. Realizarea schimburilor de bune practici între formatorii-experţi ai programului şi omologii lor din România cu privire la: programele de formare profesională destinate femeilor pe piaţa incluzivă a muncii; dezvoltare personală a femeilor şi reconcilierea vieţii de familie cu cea profesională (1 schimb de bune practici la Cluj-Napoca, articole în presa on-line)

A10. Realizarea unui ghid de bune practici in 4000 de exemplare privind combaterea stereotipurilor de gen în societate şi promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale, în curs de realizare.

A12. Elaborarea şi acreditarea a 4 curricula specifice pentru formarea profesională a femeilor pentru 4 cursuri de specializare (conceprea a 4 curricula, 4 decizii acreditare C.N.F.P.A, 4 autorizaţii C.N.F.P.A.)

A13. Acordarea a 2500 burse sociale studentelor la master aflate în situaţii sociale defavorizate în vederea participării la programe de masterat (demararea activității de preluare a dosarelor în baza normelor de acordare a burselor, liste distribuţie, 3.000 pliante printate pentru recrutare grup ţintă, 4 comunicate de presă, 1 ştire TV, afişe).

A14. Acordarea a 500 de subvenţii mamelor aflate în concediu de creştere a copilului până la 2/3 ani sau care se află în situaţii care necesită ajutor social, pentru absolvirea unui curs de formare/dezvoltare profesională şi calificare/ recalificare profesională (demararea activității de preluare a dosarelor în baza normelor de acordare a subvenţiilor, 3 comunicate de presă, 1 articol Ziarul de Iaşi, afişe).

A15. Furnizarea cursurilor de formare profesională către femei active şi femei care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de ingrijire şi susţinere a copiilor şi familiei (demararea activității de preluare a dosarelor, 3 comunicate de presă).