Burse sociale pentru semestrul II, anul universitar 2011 - 2012

 

Semnarea contractelor pentru bursele sociale

Bursierele de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza"  vor semna contractele  în perioada 9 - 11 mai şi 14 -18 mai 2012, între orele 9.00 - 15.00, la camera 5 (social) din Căminul C12, complex studenţesc ,,Codrescu".

Bursierele de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca vor semna contractele în perioada 1- 6 aprilie 2012, între orele 9.00 - 12.00,  la Facultatea de Psihologie, UBB, str. Republicii nr.37, la Secretariat.

 

Situaţia burselor pentru semestrul II al anului universitar 2011-2012:

Universitatea ,,Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca - vezi aici lista studentelor care au depus dosare noi pentru semestrul II   şi aici  lista  cu studentele care au beneficiat de bursă în semestrul I şi au depus actele pentru menţinerea/ continuarea  bursei

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" - vezi aici tabelul centralizator

Universitatea de Vest din Timişoara - vezi aici tabelul centralizator

 

Începe a doua sesiune de  înscriere la bursele sociale oferite studentelor înscrise la masterat în cadrul universităţilor de stat sau private

 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează a doua sesiune de acordare a burselor sociale pentru studentele masterande aflate în situaţii sociale defavorizate. Cuantumul total al bursei este de 3000 de lei, adică 333 de lei pe lună.

Scopul acestor burse este de a facilita accesul studentelor care provin din familii cu posibilităţi materiale reduse la pregătire universitară, în cadrul studiilor de masterat.

Bursele sociale se acordă studentelor înmatriculate la studii universitare de masterat acreditate, din anul I sau II, la zi, care sunt integraliste şi nu beneficiază de bursă socială sau alte tipuri de bursă (Erasmus, bursă de merit etc), conform următoarelor priorităţi şi criterii:

  • studentelor masterande a căror familie nu realizează pe ultimele trei luni (conform art.5) un venit lunar net mediu pe membru al familiei mai mare de 1000 de lei ;
  • studentelor masterande orfane de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;
  • studentelor masterande bolnave TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut;

Bursele sunt oferite de cele trei universități în cadrul proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse" (ID 50679), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013.

În a II-a sesiune, bursele sunt oferite după cum urmează:

Regiunea de Nord - Vest

  • Alte 35 de noi burse pentru studentele masterande înscrise la universitățile de stat sau private din Regiunea de Nord - Vest (Bihor, Bistriţa-Nasăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj),  la care se adaugă un număr de burse în funcţie de numărul de studente care, din cauza  faptului că nu vor fi integraliste, vor pierde bursa după primul semestru (în total 325).

Perioada de depunere a dosarelor este 27 februarie-3 martie 2012. Dosarele se depun la Universitatea ,,Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca Str. Republicii, nr. 37 , la Institutul de Psihologie, secretariat ID, la doamna Livia Dobrota, expert recrutare şi întocmire dosar bursa socială (  tel. 0770558194,e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ). Programul de preluare a dosarelor este: luni, miercuri şi joi, între orele 14.00-17.00.

Regiunea de Vest

  • Alte 160 de noi burse pentru Regiunea de Vest (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş), la care se adaugă un număr de burse în funcţie de numărul de studente care, din cauza faptului că nu vor fi integraliste, vor pierde bursa după primul semestru (în total 325).

Perioada de depunere a dosarelor este 19-24 martie 2012.  Dosarele se depun la Universitatea de Vest din Timişoara,B-dul Vasile Parvan, nr. 4, Biroul Studii Doctorale, et. 1, camera 153B, la doamna Corina Leseanu, expert recrutare şi întocmire dosar bursa socială (tel. 0723444991,e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ).Programul de preluare a dosarelor este de luni şi până vineri, între orele 14.00-17.00.

Regiunea de Nord - Est

  • Pentru masterandele înscrise la studii în Regiunea de Nord - Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui), Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va acorda burse în funcţie de numărul de studente care, din anumite motive, vor pierde bursa după primul semestru.

Perioada de depunere a dosarelor este  27 februarie-3 martie 2012. Dosarele se depun la  Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Str. Codrescu, Căminul nr.11, cam. 4 (social), la doamna Violeta Avasilicăi, expert recrutare şi întocmire dosare burse sociale (tel.0232 201578, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ). Programul de preluare a dosarelor este de luni şi până vineri, între orele 8.00-15.00.

Informaţii complete despre criteriile de acordare și actele necesare pentru obţinerea burselor sociale găsiţi în documentul ataşat aici.

De asemenea, vă rugăm să citiţi şi contractul de sprijin financiar de la:

Atenţie: Pe lângă actele necesare pentru întocmirea dosarului de bursă socială, vă rugăm să ataşaţi la dosar şi un extras de cont semnat şi stampilat de banca emitentă, aferent unui cont asupra căruia sunteţi titular, deschis la orice bancă.

Pentru păstrarea bursei sociale pe semestrul II, anul universitar 2011-2012,  fiecare studentă masterandă trebuie să prezinte, la expertul în recrutarea dosarelor burselor sociale la care si-a depus dosarul, următoarele acte:

  • adeverinţe cu veniturile nete pe lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2011 sau
  • cupoane de pensie/somaj pentru aceleaşi luni sau
  • declaraţii de la Notariat pe proprie răspundere pentru persoanele care nu sunt angajate, referitor la aceleaşi luni;
  • o adeverinţă de masterandă integralistă în semestrul I al anului universitar 2011-2012,  eliberată de secretariatul facultăţii la care studiază.

Aceste documente pot fi trimise şi prin poştă,  pe adresa din tabelul de mai jos (preferabil cu confirmare de primire).

Vezi în tabelul de mai jos perioada de depunere a dosarelor, locaţia, programul de preluare a dosarelor pentru burse sociale şi persoanele de contact.

LOCAŢIA

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

ADRESA

PROGRAMUL

CONTACT

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

27 februarie-3 martie 2012

Str. Codrescu, Căminul nr.12, cam. 5 (social)

Luni-vineri: 8.00-15.00

Violeta Avasilicăi

Expert recrutare şi întocmire dosare burse sociale

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Tel.0232 201578

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj - Napoca

27 februarie-3 martie 2012

 

Str. Republicii, nr. 37 , Institutul de Psihologie, secretariat ID

Luni, miercuri şi joi, între orele 14.00-17.00

Livia Dobrotă

Expert recrutare şi întocmire dosar bursa socială

ETL Cluj

Tel.0770558194

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Universitatea de Vest din Timişoara

19-24 martie 2012

B-dul Vasile Parvan, nr. 4, Biroul Studii Doctorale, etaj 1, camera 153 B


Luni-vineri: între orele 14.00-17.00

Corina Leseanu

Expert recrutare şi întocmire dosar bursa socială

ETL Timişoara

Tel. 0723444991

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

 

 

Vezi aici detalii despre prima sesiune de acordare a burselor sociale.