Cursul Competenţe cheie comune mai multor ocupaţii, competenţa de a învăţa (Dezvoltare personală în vederea carierei)

 

Descrierea cursului

 În cadrul acestui curs, participantele acumulează informaţii şi îşi dezvoltă deprinderi esenţiale pentru o mai bună gestiune a propriului traseu de carieră, dar şi pentru autoperfecţionare indiferent de domeniu de viaţă.

Pe parcursul celor 60 de ore de instruire, cursantele parcurg teorii şi modele consacrate cu privire la autocunoaştere, analiza rolului în familie şi a tiparelor de comunicare, gestiunea eficientă a emoţiilor şi gândurilor negative, profil vocaţional şi plan de carieră.

 
Cui se adresează?

Acest curs se adresează tuturor femeilor interesate să dobândească sau să îşi dezvolte abilităţile de autocunoaştere şi autoperfecţionare ce le pot înlesni un traseu de carieră în acord cu profilul vocaţional.

ATENŢIE: Cursul nu este strict adresat absolventelor de socio-umane şi nu este acreditat de Colegiul Psihologilor din România.

   
Competenţele dobândite

 • Identifica elementele unui demers de dezvoltare personală
 • Aplică strategii de gestiune a emoţiilor
 • Aplică strategii de gestiune a gândurilor disfuncţionale
 • Construieşte scenarii de viaţă preferate
 • Identifică factorii familiali cu rol în formarea şi dezvoltarea personalităţii
 • Evaluează structura familiei de origine şi a celei conjugale actuale
 • Aplica strategii de comunicare eficientă
 • Construiește adecvat obiectivele profesionale  
 • Identifică caracteristici ale profilului vocaţional personal
 • Realizează un plan personal de carieră

Structura cursului

Modul

Instruire teoretică

Instruire practică

1.      Dezvoltare personală - nivel individual

4 ore

18 ore

2.      Dezvoltare personală în context familial

4 ore

18 ore

3.      Dezvoltare personală în context profesional

4 ore

12 ore

Total – 60 de ore

12 ore

48 ore

 

 

Evaluare finală a cursantelor


Proba de evaluare constă în:

 •  proba teoretică: test grilă de verificare a cunoştinţelor dobândite
 •  proba practică: fiecare participantă va prezenta un portofoliu

Cursantele care obţin note peste 6 vor primi un certificat de absolvire a cursului, cu recunoaştere naţională.

 
Durata, perioada şi locaţia desfăşurării cursului

Cursul presupune un număr de 60 de ore astfel:

 •  12 ore - partea teoretică
 •  48 de ore - partea practică ce constă în activităţi practice asistate de lectori şi elaborarea unui portofoliu de lucrări corelate subtemelor de curs, cu îndrumarea formatorilor;

Programul de formare profesională se va desfăşura:

 • La Iaşi:  în sala de curs de la Centru de formare şi dezvoltare profesională pentru femei, Strada Titu Maiorescu, nr. 12;
 • La Timişoara – locaţia de desfăşurare va fi stabilită la o data ulterioară
 • La Cluj– locaţia de desfăşurare va fi stabilită la o data ulterioară

Orarul  cursului se va negocia în funcţie de componenţa grupei.

 

Costurile cursului

Cursurile sunt GRATUITE; beneficiarele vor dispune de manual de curs, format imprimat şi/sau  format electronic, fişe de lucru individuale şi de grup.

Notă: Nu se suportă cheltuieli legate de deplasarea, cazarea sau masa beneficiarelor.