Cursul Competenţe cheie comune mai multor ocupaţii, competenţe sociale şi civice, perfecţionare (Reconcilierea vieţii de familie cu viaţa profesională)

 

Descrierea cursului

 În cadrul acestui curs, participantele acumulează informaţii şi îşi dezvoltă deprinderi esenţiale pentru o împletire eficientă a celor două domenii majore de viaţă – familie şi profesie.

Pe parcursul celor 70 de ore de instruire, cursantele parcurg teorii consacrate cu privire la interfaţa dintre muncă şi familie, conflictul dintre aceste domenii, dar şi oportunităţile de facilitare interdomenii, strategii de gestiune a stresului şi gestiunea eficientă a provocărilor multiple.

 
Cui se adreseaza?

Acest curs se adresează tuturor femeilor interesate să dobândească sau să îşi dezvolte abilităţile de autocunoaştere şi autoperfecţionare ce le înzestrează cu o mai bună capacitate de face faţă provocărilor celor două domenii majore de viaţă – familie şi muncă. Cursul nu este adresat strict femeilor căsătorite, care au o experineţă conjugală activă, deoarece discută în egală măsură rolul familie de origine.

   
Competenţele dobândite

 • Identifică elementele unei conduite adecvate la locul de muncă
 • Identifică factorii motivatori pentru succesul professional
 • Adaptează conduita profesională la cerințele specifice locului de muncă
 • Identifică rolurile specifice vieții de cuplu și familie
 • Aplică strategii de comunicare funcțională
 • Identifică caracteristicile interacțiunii muncă- familie 
 • Aplică strategii individuale de gestiune a stresului
 • Aplică strategii de cuplu de gestiune a stresului 
 • Adaptează strategia de reconciliere a vieții de familie cu cea profesională în funcție de etapă de viață în care află


Structura cursului

Modul

Instruire teoretică

Instruire practică

1.       Conduita profesională

3 ore

13 ore

2.      Conduita în viața de cuplu și familie

4 ore

15 ore

3.      Reconcilierea vieții de familie cu viața profesională

5 ore

30 ore

Total – 70 de ore

12 ore

58 ore

 

Evaluare finală a cursantelor

Proba de evaluare constă în:

 •  proba teoretică: test grilă de verificare a cunoştinţelor dobândite
 •  proba practică: fiecare participantă va prezenta un portofoliu

Cursantele care obţin note peste 6 vor primi un certificat de absolvire a cursului, cu recunoaştere naţională.

 

Durata, perioada şi locaţia desfăşurării cursului

Cursul presupune un număr de 70 de ore astfel:

 •  12 ore - partea teoretică
 •  58 de ore - partea practică ce constă în activităţi practice asistate de lectori şi elaborarea unui portofoliu de lucrări corelate subtemelor de curs, cu îndrumarea formatorilor;

Programul de formare profesională se va desfăşura:

 • La Iaşi:  în sala de curs de la Centru de formare şi dezvoltare profesională pentru femei, Strada Titu Maiorescu, nr. 12;
 • La Timişoara – locaţia de desfăşurare va fi stabilită la o data ulterioară
 • La Cluj– locaţia de desfăşurare va fi stabilită la o data ulterioară

Orarul  cursului se va negocia în funcţie de componenţa grupei.

 

Costurile cursului

Cursurile sunt GRATUITE; beneficiarele vor dispune de manual de curs, format imprimat şi/sau  format electronic, fişe de lucru individuale şi de grup.

Notă: Nu se suportă cheltuieli legate de deplasarea, cazarea sau masa beneficiarelor.