Campanie de informare privind egalitatea de şanse şi combaterea discriminării pe criterii de gen

 

Echipa proiectului ,,Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională și egalitate de șanse" (ID 50679) va promova, în perioada admiterii la studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat  (16 - 28 iulie 2012), principiile egalităţii de şanse şi combaterea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii. 

Promovarea se va realiza prin amplasarea unor standuri de informare la intrarea în corpurile principale ale universităţilor din Iaşi. 

Scopul acestor puncte de informare este acela de a conştientiza populaţia, dar în mod special femeile, că discriminarea pe criterii de gen nu este permisă, inclusiv în cadrul unui proces de admitere, de a transmite informaţii, prin distribuirea de ghiduri de bune practici, despre principiul egalităţii de şanse şi combaterea discriminarii pe criterii de gen şi, nu în ultimul rând, de a promova activităţile proiectului ,,Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională și egalitate de șanse" în rândul publicurilor ţintă: