Egalitatea de şanse şi combaterea discriminării pe criterii de gen - campanie de informare la început de an universitar

Cu prilejul începerii unui nou an universitar, în perioada 29 septembrie - 5 octombrie 2012, echipa proiectului ,,Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională și egalitate de șanse" (ID 50679) va promova în rândul studenţilor înscrişi la studii universitare de licenţă, master şi doctorat, dar şi în rândul cadrelor didactice şi a părinţilor prezenţi la festivitatea de deschidere şi la evenimentul ,,Bun venit la UAIC",  principiile egalităţii de şanse şi combaterea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii. 

Activitatea de promovare  se va realiza prin amplasarea unui stand de informare  în Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Scopul organizării acestui punct de informare este acela de a conştientiza populaţia, dar în mod special femeile, că discriminarea pe criterii de gen nu este permisă, inclusiv într-un spaţiu academic, de a transmite informaţii despre  principiul egalităţii de şanse şi combaterea discriminarii pe criterii de gen, prin distribuirea de ghiduri de bune practici.

De asemenea, se vor distribui materiale informative privind activităţile proiectului ,,Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională și egalitate de șanse" :