Cursuri gratuite privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen

 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează, în perioada decembrie 2012 - mai 2013, cursuri GRATUITE privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen. Aceste cursuri sunt destinate femeilor, experţilor şi operatorilor mass-media din presa scrisă şi audiovizuală, personalului şi managerilor autorităţilor locale care se ocupă de promovarea principiilor egalităţii de şanse şi ale societăţii incluzive din zonele Nord-Est, Nord-Vest şi Vest ale ţării.

Înscrierile se fac până pe 28 februarie 2013, în limita locurilor disponibile.

 

Descrierea cursului

În cadrul acestui curs, participanții acumulează informaţii şi îşi dezvoltă deprinderi esenţiale pentru o mai bună întelege a efectelor stereotipurilor de gen asupra evoluției psiihologice a persoanei în mediul familial, școlar, profesional. De asemenea, se va analiza și înțelege promovarea în mass-medi a stereotipurilorde gen.

 
Cui se adresează?

Acest curs se adresează tuturor femeilor, experţilor şi operatorilor mass-media din presa scrisă şi audiovizuală, personalului şi managerilor autorităţilor locale interesaţi de promovarea principiilor egalităţii de şanse şi ale societăţii incluzive.

Total număr de locuri pentru cele 3 regiuni:

  • femei: 80 de locuri
  • mass media: 140 de locuri (40 pentru experți mass-media și 100 pentru operatori mass-media)
  • autorități publice: 140 de locuri (40 pentru manageri și 100 pentru angajați)


Structura cursului

 

Modul

Instruire teoretică

Instruire practică

1.      Stereotipurile: teorii și tipologii

3 ore

8 ore

2.     Stereotipurile și educația familialăși școlară

3 ore

10 ore

3. Stereotipurile în mediul profesional

3 ore

10 ore

3.      Stereotipurile și mass-media

3 ore

10 ore

Total – 60 de ore

12 ore

38 ore

 

Evaluare finală a cursantelor


Proba de evaluare constă în:

  •  proba teoretică: test grilă de verificare a cunoştinţelor dobândite
  •  proba practică: fiecare participantă va prezenta un portofoliu

Cursantele care obţin note peste 6 vor primi un certificat de absolvire a cursului, eliberat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 
Durata, perioada şi locaţia desfăşurării cursului

Cursul presupune un număr de 50 de ore astfel:

  •  12 ore - partea teoretică
  •  38 de ore - partea practică ce constă în activităţi practice asistate de lectori şi elaborarea unui portofoliu de lucrări corelate subtemelor de curs, cu îndrumarea formatorilor;

Programul de formare profesională se va desfăşura:

  • La Iaşi:  în sala de curs de la Centru de formare şi dezvoltare profesională pentru femei, Strada Titu Maiorescu, nr. 12;
  • La Timişoara – locaţia de desfăşurare va fi stabilită la o data ulterioară
  • La Cluj– locaţia de desfăşurare va fi stabilită la o data ulterioară

Orarul  cursului se va negocia în funcţie de componenţa grupei.

 

Costurile cursului

Cursurile sunt GRATUITE; beneficii vor dispune de manual de curs, format electronic, fişe de lucru individuale şi de grup.

Atenție: Nu se suportă cheltuieli legate de deplasarea, cazarea sau masa beneficiarelor.

 

Componenţa dosarului de înscriere la cursuri

1. certificatul de naștere, original și copie
2. buletin sau carte de identitate, original și copie
3. certificatul de căsătorie (daca este cazul), original și copie
4. diplomă de bacalaureat sau de licență, original și copie.

5. adeverinţă de salariat (din care să rezulte încadrarea și funcția)  sau adeverință de colaborator-voluntar.

Menţionam că alcătuirea grupelor se va face ținând seama de ordinea înscrierilor.

Aceste cursuri se desfăşoară încadrul proiectului ,,Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” (ID 50679), coordonat de Universitatea ,,Alexandru Ioan  Cuza” din Iaşi şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007–2013.

 

Orar de preluare a dosarelor, locaţia şi persoanle de contact:

 

Iaşi

Timișoara

Cluj

 

Orar de preluare a dosarelor pentru cursurile de formare profesioanală

 

 

Luni - între orele   15.30-18.30  

Marţi - între orele 10.00-13.00  

Joi - între orele 10.00-12.30 

 


 

 

Luni - 15.00-18.00

Marţi - 10.00-12.00

Miercuri - 13.00 -16.00

 

 Marţi - 12.00-14.00

Miercuri - 17.00-19.00

Locația de preluare a dosarelor

Centru de Formare și Dezvoltare Profesională pentru Femei, Str. Titu Maiorescu, nr. 12, langă Muzeul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza"

Link

Calea Bogdaneştilor, Nr.32A, etaj 3, camera 315 (Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara)

Link

Str. Republicii, nr. 37 (la Institutul de Psihologie, holul etajului 1).

Link

Persoane de contact

Oana Dănilă

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Telefon: 0232/201102 int. 2479 sau

e-mai: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Ungureanu Roxana

 Universitatea de Vest din Timişoara

Telefon: 0256592957  sau 0746544449

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

Mara Bria

 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Telefon: 0770558194

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Diana Somogy

 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Telefon: 0756313621

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza