Rezultate ale activităților operaționale din perioada de raportare 01.03.2012 – 30.06.2012

A3. Derularea unei campanii de sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen în societate, promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale, respectând Manualul de Identitate Vizuală

La data de 8 martie 2012 a fost organizat evenimentul „Gen şi egalitate de şanse”, ediţia a II-a in cadrul Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională pentru Femei. Printre subiectele abordate în cadrul acestui simpozion se numără: semnificaţia zilei de 8 Martie şi egalitatea de gen; egalitatea de gen în procesul construcţiei europene; influenţa nivelului depresiei asupra satisfacţiei conjugale,diferenţe de gen; rolul experienţelor din familia de origine şi al ataşamentului romantic în adaptarea maritală a femeilor adulte; interacţiunea muncă-familie: conflict sau facilitare; diferenţe de gen în relaţia stres familial-stare de bine.Tot la data de 8 martie 2012 a avut loc un eveniment intitulat “Portrete. Ipostaze feminine”,organizat de către Muzeul Universităţii „Al. I. Cuza” în colaborare cu proiectul ”Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare, la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”.

A11. Diseminarea informaţiilor referitoare la problematica discriminării de gen prin participare cu studii la conferinţe internaţionale

 

Experții angajați în acest proiect au conceput 7 lucrări de specialitate ce diseminează informații referitoare la problematica de gen:

  •  2 lucrări au fost deja susținute în cursul lunii iunie la manifestarea științifică de la Timișoara – ISSA 2012: Conferință internațională de Științe Sociale Aplicate,
  • o altă lucrare va fi susținută tot la Timișoara, în luna septembrie, la conferința ”FAMILIA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ: Perspective psihologice, sociale şi spirituale în dialog”
  • 2 lucrări vor fi susținute la conferința internațională de la Paris, 20th World Congress of the IACAPAP, în iulie 2012.
  • 2 lucrări vor fi prezentate la conferința internaționala de la Oxford, 2nd Global Conference- Gender and love, în septembrie 2012.

 

A13. Acordarea a 2500 burse sociale studentelor la master aflate în situaţii sociale defavorizate în vederea participarii la programe de masterat.

 

În perioada martie-iunie 2012 au fost acordate 790 burse la UAIC, 211 de burse la UVT şi 41 burse la UBB. În total, au fost acordate 1042 burse pe semestrul al II-lea.  

 

A14. Acordarea a 700 de subvenţii mamelor aflate în concediu de creştere a copilului până la 2/3 ani sau care se află în situaţii care necesită ajutor social, pentru absolvirea unui curs de formare/dezvoltare profesională sau calificare/ recalificare profesională

 

În perioada martie – iunie 2012 au fost acordate 133 subvenţii,118 in regiunea de Nord-Est,  8 in Regiunea de Vest şi 7 în regiunea de Nord – Vest.

 

A15. Furnizarea cursurilor de formare profesională către femei active şi femei care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de ingrijire şi susţinere a copiilor şi familiei

 

În perioada martie – iunie 2012 au continuat cursurile de formare profesională organizate în cadrul celor 3 centre universitare.  .

-       la Iași, câte 2 serii pentru toate cele 4 cursuri autorizate: formator, animator socio-educativ, competențe cheie comune mai multor ocupații- competențe sociale și civice, competențe cheie comune mai multor ocupații- competențe antreprenoriale;

-       la Timișoara,câte o serie pentru toate cele 4 cursuri autorizate: formator, animator socio-educativ, competențe cheie comune mai multor ocupații- competențe sociale și civice, competențe cheie comune mai multor ocupații- competențe antreprenoriale;

-       la Cluj-Napoca, câte o serie pentru  2 cursuri autorizate: formator, animator socio-educativ;

 

A16. Elaborarea unui curriculum pentru curs de dezvoltare personala a femeilor

 

În baza materialelor concepute de către experții formatori, a fost elaborat şi depus spre aprobare dosarul de acreditare pentru cursul Competenţe cheie comune mai multor ocupaţii, competenţa de a învăţa (Dezvoltare personală în vederea carierei). În urma evaluarii de către comisia de experți desemnată de către AJPS Iași, cursul a fost acreditat.

 

 

A17. Elaborarea unui curriculum pentru reconcilierea vieţii de familie cu cea profesională.

 

În mod similar activității A 16, a fost elaborat şi depus spre aprobare dosarul de acreditare pentru cursul Competenţe cheie comune mai multor ocupaţii, competenţe sociale și civice (Reconcilierea vieții de familie cu viața profesională). În urma evaluarii de către comisia de experți desemnată de către AJPS Iași, cursul a fost acreditat.

 

 

A18. Furnizarea cursurilor de dezvoltare personală a femeilor către femei active şi femei care intră sau revin pe piaţa muncii dupa perioade prelungite de ingrijire şi sustinere a copiilor şi familiei

 

În luna mai a demarat înscrierea cursantelor în vederea organizării grupurilor de lucru. În perioada raportată a debutat furnizarea cursuri de formare în 2 centre universitatre partenere după cum urmează:

-       la Iași, prima serie de competențe cheie comune mai multor ocupații, competența de a învăța (Dezvoltare personală în vederea carierei)

-       la Timișoara, câte 2 serii de curs: competențe cheie comune mai multor ocupații, competența de a învăța (Dezvoltare personală în vederea carierei).

 

A19. Furnizarea cursurilor de reconcilierea vieţii de familie cu cea profesională către femei active şi femei care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de ingrijire şi susţinere a copiilor şi familiei

 

Înscrierea de asemenea a debutat în mai și continuă până la epuizarea locurilor disponibile. În perioada raportată a debutat furnizarea de cursuri de formare după cum urmează:

-       la Timișoara, câte 2 serii de curs - competențe cheie comune mai multor ocupații, competențe sociale și civice (Reconcilierea vieții de familie și viața profesională).

 

A24. Măsurarea eficienţei cursurilor de formare profesională, dezvoltare personală, reconcilierea vieţii de familie şi a celor privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen

 

Pentru măsurarea eficienţei cursurilor a fost creat un instrument de investigare a eficienţei în vederea evaluării beneficiarelor de curs. Conform metodologiei propuse, acest instrument se aplică la cel puţin 3 luni de la încheierea cursurilor de formare profesională, dezvoltare personală, reconcilierea vieţii de familie şi a celor privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen.