Apariții la posturile de radio

 

Participări la emisiuni și interviuri acordate la posturile de radio

 

Radio Iași, 20 ianuarie 2011, interviu prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc (știre de la conferința de lansare a proiectului )

 

Radio Iași , 18 aprilie 2011, interviu prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc și prof. univ. dr. Cătălin Turliuc (știre  masa rotundă ,,Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale", Iași )

 

Radio Iași, 24 octombrie 2011, interviu prof. univ. dr.  Maria Nicoleta Turliuc și Andreea Muraru  (interviuri acordate la inaugurarea Centrului de Formare și Dezvoltare Profesională pentru Femei în care s-au promovat activitățile proiectului (cursuri, burse, subvenții)

 

Radio Iași, Emisiunea ,,Formula magică și ,,La ordinea zilei”, 17 ianuarie 2012, interviu prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc (interviu acordat pentru promovarea activităților  proiectului)

 

Radio Iași, 10 februarie 2012, interviu prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc ( promovarea proiectului: cursuri, burse, subvenții și campanie de sensibilizare)

 

Radio Nord-Est, Emisiunea Expresso, 17 februarie 2012, invitat - prof. univ. dr. Cătălin Turliuc (promovarea proiectului și campanie de sensibilizare)

 

Radio Iași, 7 septembrie 2012, prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc (promovarea proiectului:burse, cursuri, subvenții)

 

Radio Iași,Pulsul Zilei,  14 ianuarie 2013, interviu acordat de prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc (promovare cursuri stereotipuri, cursuri formare, subvenții)

 

Radio Iași, Emisiunea ,,Aufiența publică”, 18 ianuarie 2013,  invitat - prof. univ. dr. Cătălin Turliuc (campanie de sensibilizare)