Prelegerea ,,Egalitatea de şanse şi de gen. De ce este genul un măr al discordiei?”, 28 martie 2013

 

Joi, 28 martie  2013, de la ora 12.00, la Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională pentru Femei va avea loc prelegerea intitulată ,,Egalitatea de şanse şi de gen. De ce este genul un măr al discordiei?”.


Acest eveniment se desfăşoară în cadrul proiectului ,,Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională și egalitate de șanse" (ID 50679), coordonat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –  2013.


Prelegerea va fi susţinută de doamna prof. univ. dr. Maria Nicoleta TURLIUC de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, managerul proiectului.


Sunt invitate să participe la acest eveniment toate persoanele interesate de acest subiect. Intrarea este liberă.