Prelegerea ,,Egalitatea de şanse şi de gen. De ce este genul un măr al discordiei?”, 25 aprilie 2013

 

Vineri, 25 aprile  2013, de la ora 10.00, în Amfiteatrul A33 din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara, va avea loc prelegerea intitulată ,,Egalitatea de şanse şi de gen. De ce este genul un măr al discordiei?”.

Acest eveniment se desfăşoară în cadrul proiectului ,,Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională și egalitate de șanse" (ID 50679), coordonat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –  2013.

Prelegerea va fi susţinută de doamna prof. univ. dr. Maria Nicoleta TURLIUC de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași, managerul proiectului.

Sunt invitate să participe la acest eveniment toate persoanele interesate de acest subiect. Intrarea este liberă.