Animator socio-educativ

Descrierea cursului

În cadrul acestui curs participanții acumulează informaţii şi îşi dezvoltă deprinderi esenţiale pentru animare socio – educativă a diferite grupuri de copii, tineri sau adulţi.

Pe parcursul celor 95 de ore de instruire, cursanții parcurg teorii consacrate cu privire la animaţie, activităţi specfice, gestiunea proiectelor complexe de animaţie şi exersează deprinderile necesare unui animator, aşa cum sunt definite ele în standardul ocupaţional în vigoare (http://so.cnfpa.ro/so/v/animator.pdf)

 
Cui se adreseaza?

Acest curs se adresează tuturor persoanelor interesate, absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat, interesate să dobândească sau să îşi dezvolte abilităţile de animator, interesate de o carieră în organizaţii de tineret, turism, organizaţii pentru copii,seniori etc.


Competenţele dobândite şi structura cursului

Modul

Subtotal

Instruire teoretică

Instruire practică

1. Comunicarea interactivă

8 ore din care:

2 ore

6 ore

2. Munca în echipă

10 ore din care:

2 ore

8 ore

3. Dezvoltare profesională proprie

12 ore din care:

2 ore

10 ore

4. Elaborarea proiectelor de animaţie

10 ore din care:

3 ore

7 ore

5. Asigurarea securităţii participanţilor la activităţi

6 ore din care:

2 ore

4 ore

6. Promovarea activităţii şi a imaginii organizaţiei

7 ore din care:

2 ore

5 ore

7. Coordonarea echipei pluridisciplinare de animaţie

12 ore din care:

2 ore

10 ore

8. Implementarea activităţilor de animație

12 ore din care:

2 ore

10 ore

9. Implementarea proiectelor complexe de animaţie

12 ore din care:

2 ore

10 ore

10. Dezvoltarea comportamentului pro –social

6 ore din care:

1 oră

5 ore

Total :

95

20

75

 

Evaluare finală

Proba de evaluare constă în:

 •  proba teoretică: test grilă de verificare a cunoştinţelor dobândite
 •  proba practică: fiecare participant va prezenta un portofoliu

Cursanții care obţin note peste 6 vor primi un certificat de absolvire a cursului, cu recunoaşterea ANC.

 Durata, perioada şi locaţia desfăşurării cursului

Cursul presupune un număr de 95 de ore astfel:

 •  20 ore - partea teoretică
 •  75 de ore - partea practică ce constă în activităţi practice asistate de lectori şi elaborarea unui portofoliu de lucrări corelate subtemelor de curs, cu îndrumarea formatorilor;

Programul de formare profesională se va desfăşura:

 • La Iaşi:  în sala de curs de la Centru de formare şi dezvoltare profesională pentru femei, Strada Titu Maiorescu, nr. 12;
 • În orice altă localitate din țară, cu condiția identificării unui spațiu adecvat pentru desfășurarea cursului conform legislației în vigoare și suportării costurilor cu deplasarea formatorului.

Orarul  cursului se va negocia în funcţie de componenţa grupei.

 Costurile cursului

 • TAXA DE CURS: 550 lei (taxă unică)
 • taxa poate fi platita integral pana la inscriere
 • in doua transe egale: 300 lei la inscriere + 250 lei dupa inceperea cursului, dar inainte de evaluarea finala (o copie/scanare a chitantei va fi depusa la Centrul de Formare și Dezvoltare Personală pentru Femei)
 • Taxa acopera:  suportul de curs, materialele didactice complementare cursului, evaluare, eliberare diploma
 • Taxa poate fi platita prin transfer bancar

             Trezorerie

 Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi, caserie

 IBAN:RO39TREZ406504601X000730 deschis la Trezoreria Iasi,Cod fiscal:4701126; cu mentiunea   Taxa de participare curs RSF Animator socio-educativ;

Notă: Nu se suportă cheltuieli legate de deplasarea, cazarea sau masa cursanților.

Acte necesare la inscriere - inscrierea se face pe baza de dosar si va contine:

1.      Certificatul de nastere (copie),

2.      Certificatul de casatorie (copie),

3.      Copie dupa cartea de identitate,

4.      Diploma de bacalaureat/ licenta / adeverinta de absolvire a facultatii (copie),

5.      Chitanta pentru plata taxei de inscriere (se achita in contul din Trezorerie),

6.      Fisa de inscriere,

 Cursul va fi organizat cand se intrunesc 14 inscrieri valide.

Informatii suplimentare:  Daca doriti sa urmati acest curs, trimite-ti un e-mail la Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza / Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza pentru a va inregistra in baza de date. Cand se va ajunge la un numar suficient de solicitari, veti fi anuntat prin e-mail/telefon pentru a va inscrie la urmatoare sesiune de curs organizata.

Tel.: 0736 144 888