Titlul proiectului: Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională și egalitate de șanse - ID 50679

Durata proiectului: 36 luni (1.12.2010-30.11.2013)

Coordonator:

 • Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Parteneri implicați:

 • Universitatea de Vest din Timișoara
 • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
 • Direcția de Asistență Comunitară Iași
 • Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara
 • Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca

Obiectiv general: Prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piața muncii în scopul asigurării accesului egal la ocupare și dezvoltare profesională a  femeilor și al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalității de șanse în zonele Nord-Est, Nord-Vest și Vest ale țării (vezi aici harta regiunilor).

Obiective specifice:

 • Cresterea conștientizării problematicii discriminării pe criterii de gen si a importanței promovării principiilor incluziunii sociale si a egalității de  șanse;
 • Facilitarea accesului egal la ocupare și promovare în  carieră a femeilor activ-ocupate profesional și  a celor care intră sau revin pe piața muncii după perioade prelungite de îngrijire și susținere a copiilor și familiei;
 • Consolidarea principiului accesului egal pentru toți pe piața muncii, cu scopul de a crește oportunitățile de angajare și promovare în  carieră ale femeilor.

Grup țintă:

 • Experți mass-media
 • Femei
 • Manageri ai autorităților publice locale și centrale
 • Operatori mass-media 
 • Personal al autorităților publice centrale și locale

Activități realizate în cadrul acestui proiect:

 • realizarea a trei mese rotunde la Iaşi, Cluj și Timişoara cu tema ,,Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalității de șanse și a incluziunii sociale" (L4-L5);
 • un studiu pentru identificarea nevoilor privind diminuarea efectelor stereotipurilor culturale de gen în  mass-media și societate; 270 persoane chestionate din grupul tintă în  cadrul studiilor de cercetare (femei, personal /manageri ai autorităților locale și experți/operatori mass-media); (L1-L3)
 • un studiu pentru identificarea nevoilor de formare și dezvoltare profesională a grupului tintă; 225 persoane chestionate din grupul țintă (femei) în cadrul studiilor de cercetare; (L1-L6)
 • un studiu asupra relației dintre calitatea vieții de familie și performanța în muncă; 300 persoane chestionate în cadrul studiilor de cercetare. (L1-L6)
 • programe de formare și dezvoltare profesională pentru femeile active-ocupate și care intră sau revin pe piața muncii în  scopul creșterii abilităților și competențelor lor profesionale (L10-L35);
 • realizarea unui ghid de bune practici în 4000 de exemplare privind combaterea stereotipurilor de gen în societate și promovarea principiilor egalității de șanse și a incluziunii sociale (L9-L12)
 • organizarea unei conferințe internaționale în vederea diseminării rezultatelor acțiunilor efectuate și  a studiilor știintifice realizate de-a lungul desfășurării proiectului. (L25-L34). 
 • realizarea a 5 emisiuni TV cu prezentarea poveștilor de succes ale femeilor înalt specializate și cu funcții manageriale. (L31-L35)
 • realizarea a 3 mese rotunde cu tema ,,Promovarea principiilor egalității de șanse și a incluziunii sociale". Participanți :  experți  și operatori mass-media, manageri și personal al autorităților publice locale din regiunile Nord-Est, Nord-Vest și Vest ale României. (L33-L35)
 • acordarea a 2500 burse sociale studentelor la master aflate în  situații sociale defavorizate în  vederea participării la programe de masterat. (L8-L33)
 • 10.000 pliante referitoare la formare/dezvoltare profesională sau calificare/recalificare profesională pentru recrutarea beneficiarelor subvențiilor și burselor;
 • acordarea a 500 de subvenții mamelor aflate în concediu de creștere a copilului până la 2/3 ani sau care se află în  situații care necesită ajutor social, pentru absolvirea unui curs de formare/dezvoltare profesională  și calificare/recalificare profesională. (L9-L35)

Efectul pozitiv pe termen lung al proiectului reiese din replicarea efectelor activităților proiectului atât în familiile beneficiarilor direcți (femei, operatori și experți mass-media, personal/manageri autorități locale), cât și în mediile de lucru ale acestora (colegi, cetățeni, clienți). Beneficiarii direcți vor fi vectorii schimbării in domeniul promovării egalității de șanse și a incluziunii sociale.