Direcția de Asistență Comunitară Iași

Persoana de contact: Cristina Danilov

Adresa postala: Str. Mitropolit Varlaam, nr.54, Iasi, cod 700198

Descrierea activitatii partenerului:asistenta sociala

Experienta relevanta a parteneruluipentrudomeniulproiectului:

1. Proiectul: Servicii de consilierepsiho-vocationalasiorientareprofesionalapentrumameaflate in situatii de risc social. Obiectivul general al proiectului:crestereagradului de incluziunesociala a mameloraflate in situatii de riscsocial.Gruptinta: 150 de femei. Tara de interventiesilinia definantare: Romania-Fondul Social European. Buget: 1832490.00 Ron

2.Proiectul:Centrul de servicii integrate pentruvictimeleviolentei in familie.Scopulproiectului: dezvoltareaunuicentru de servicii integrate socio-psiho-medicalepentruincluziunea sociala a victimelorviolentei in familie.Beneficiaridirectiaiacestuiproiectvor fi unnumar de minim 50 de persoanevictime ale violentei in familie, care vorbeneficia de servicii de ingrijirecompleta in regimrezidential.Tara de interventiesilinia definantare: Romania-AgentiaNationalapentruProtectiaFamiliei. Buget:195.000 Euro

3.Proiectul:Educatia inseamna viitor!Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea accesului si participarii la educatie pentru grupurile afectate de parasirea timpurie a scolii, de mentinerea lor in sistemul de educatie si formare profesionala, ocupare si acces la viata sociala a comunitatii,de crestere a atractivitatii educatiei si mentinerea lor in sistemul de invatamant pentru persoanele expuse riscului de parasire timpurie a scolii.Grup tinta: 80 Elevi cu risc de parasire timpurie a scolii. Sursa de finantare: Fondul Social European. Buget: 1834266.00 Ron

4. Centrul de zi pentru persoane cu deficiente de auz si de vorbire Sf. Prooroc Zaharia-Scopul proiectului este dezvoltarea sistemului de servicii de asistenta sociala primara si specializata a persoanelor cu deficiente de auz si de vorbire prin construirea si amenajarea unui Centru de zi special amenajat.Grupul tinta: persoanele cu deficiente de auz si de vorbire. Tara de interventiesilinia definantare:Romania-Ministerul Muncii.Buget: 1.006.616.99 Ron

Activitatea/activitatile din cadrulproiectului in care esteimplicat:Participa la activitatile de informare si publicitate ale proiectului, realizeaza recrutarea si monitorizarea persoanelor din grupul tinta care sa beneficieze de subventie in vederea participarii la formarea profesionala continua, participa la organizarea meselor rotunde prevazute ca activitati in proiect.

Tipul parteneriatului: national