Direcția de Asistență Socială și Medicală din Cluj-Napoca

Adresa: Piaţa Unirii nr. 1, Cluj-Napoca, 400133

Tel/fax : 0264-535044

Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Director executiv: Aurel Mocan

 

Prezentarea activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală

Începând cu anul înfiinţării sale, respectiv 2008, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală reprezintă compartimentul de specialitate al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca care asigură la nivelul municipiului aplicarea politicilor de asistenţă socială şi medicală. Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii, în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum şi a oricărei persoane aflate în nevoie şi de a asigura asistenţa medicală şi stomatologică a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor pe perioada în care aceştia se află în unităţile de învăţământ public(grădiniţe, şcoli, universităţi). Instituţia încurajează dezvoltarea unor parteneriate benefice cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, colaborând şi cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, în funcţie de necesităţile comunitare, în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi medicale oferite.

Conştientizând importanţa accesării fondurilor europene şi naţionale pentru dezvoltarea infrastructurii sociale şi dezvoltarea serviciilor oferite comunităţii, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi europeană. Printre proiectele aflate în implementarea instituţiei în calitate de solicitant amintim proiectul strategic „Împreună pentru un început sigur!” finanţat de către FSE  prin POSDRU 2007-2013, având ca obiectiv general dezvoltarea unui model integrat de incluziune socială şi profesională a persoanelor de etnie romă şi a persoanelor cu dizabilităţi, grupul ţintă însumând 5000 beneficiari aparţinând acestor categorii vulnerabile. Un alt proiect aflat în derulare este „Centrul Social de Urgenţă” , aprobat spre finanţare în cadrul programului de interes naţional „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă”, având ca obiectiv general facilitarea accesului persoanelor fără adăpost la serviciile sociale comunitare.

Rolul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală în cadrul proiectului

Ca partener naţional în cadrul proiectului, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală îsi propune să participe cu succes la activităţile în care este implicat, în vederea atingerii obiectivelor pe care şi le propune proiectul.

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală este implicată în cadrul proiectului în activităţi precum:

  • activităţi de informare şi de publicitate ale proiectului;
  • activităţi de recrutare şi monitorizare a persoanelor din grupul ţintă care să beneficieze de subvenţie în vederea participării la formarea profesională continuă;
  • participare la organizarea meselor rotunde prevăzute ca activităţi în proiect.

Persoană de contact:

 Ielciu Crina

Expert social - responsabil proiect DASM

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Rolul expertului social în cadrul proiectului constă în coordonarea implementării proiectului din partea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Responsabilităţile expertului social DASM sunt următoarele:

  • recrutarea începând din luna 10 a anului I de implementare a proiectului până în luna 35 a anului III al proiectului a unor femei aflate în concediu de creştere a copilului până la 2/3 ani sau aflate în situaţii financiare care necesită ajutor social care să participe la cursuri de curs de formare/dezvoltare profesională şi calificare/ recalificare profesională.
  • acordarea a 100 de subvenţiiîn valoare maximă de 1000 lei pentru absolvirea unui curs de formare/dezvoltare profesională şi calificare/ recalificare profesională.
  • participarea la activităţile de informare şi publicitate ale proiectului.
  • participarea la mesele rotunde prevăzute ca activităţi în proiect.