Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara

Adresa web: http://primariatm.ro/directia_sociala/

Adresa postală: Bd. Regele Carol I nr. 10, Cod: 300176,Timișoara, jud. Timiș

 

Prezentare DASC

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara este serviciu public de asistenţă socială aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

În structura Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară se regăsesc:

 • Serviciul pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice (compartimentul îngrijire la domiciliu şi compartimentul centre de zi), Serviciul Buget – Finanţe – Contabilitate, Biroul Juridic şi Resurse Umane şi Biroul Administrativ, toate aceste servicii şi birouri fiind în subordinea directă a directorului executiv;
 • Serviciul Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung şi Serviciul de Asistenţă Socială, în subordinea directorului executiv adjunct;
 • Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei, Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara, servicii cu personalitate juridică, dar coordonate metodologic de către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară.

Instituţia noastră este implicată în acordarea de prestaţii sociale şi de servicii sociale, primare şi specializate.

 

Rolul DASC Timişoara în proiectul „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”

Rolul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, ca şi partener în proiect, este următorul: participarea la activităţile de informare şi publicitate ale proiectului, realizarea recrutării şi monitorizării persoanelor din grupul ţintă care să beneficieze de subvenţie în vederea participării la formarea profesională continuă, participarea la mesele rotunde prevăzute ca activităţi în proiect.

 

Activitatea la care va participa DASC Timişoara/responsabilităţile asumate de DASC Timişoara în implementarea proiectului.

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara va participa la activitatea de recrutare a 100 de beneficiare, care vor primi subvenţia în vederea participării la formarea profesională continuă. Instituţia noastră îşi asumă responsabilitatea ca, prin intermediul expertului social, să organizeze întreaga activitate de recrutare a beneficiarelor din grupul ţintă.

 

Echipa instituţională DASC Timişoara pentru proiect

Emese ESZTERO
Expert social la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara
Tel. 0722602246 sau 0256-220583
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Va organiza procesul de primire a dosarelor pentru subvenţii şi prelucrarea acestora.

Va asigura:

 •  primirea şi înregistrarea cererilor de acordare a subvenţiilor şi îndosarierea actelor doveditoare anexate;
 • confirmarea că declaraţiile pe propria răspundere a beneficiarei au fost date de către aceasta;
 • verificarea documentelor primite;
 • sesizarea managerului de proiect a cazurilor nenormate de Regulamentul de acordare a subvenţiilor şi prezentele norme, în vederea completării acestora;
 • întocmirea centralizatoarelor cererilor de subvenţie, în vederea prezentării acestora către comisia de selecţie a dosarelor şi atribuire a subvenţiilor;
 • prelucrarea datelor primite, evaluarea dosarelor pentru stabilirea eligibilităţii;
 • afişarea listelor beneficiarelor de subvenţie în cadrul proiectului, pe site-ul web al proiectului şi la sediul partenerului care primeşte dosarele;
 • transmiterea contestaţiilor către comisia de selecţie a subvenţiilor;
 • arhivarea dosarelor primite

 

Ramneantu Alexandrina Gabriela

Rămneanţu Alexandrina Gabriela

Responsabil financiar

Tel. 0740209156 sau 0256220583

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Are atribuţii cu caracter specific activităţii financiar-contabile