Informare și publicitate

 

M2 - Promovarea proiectului

A3 - Campanie de sensibilizarepentru combaterea stereotipurilor de gen în societate, promovarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale

  • Vezi aici spotul video
  • Vezi aici  lista emisiunilor  și a interviurilor acordate la posturile de radio
  • Vezi aici lista emisiunilor  și a interviurilor acordate la posturile de televiziune

A4 - Realizarea a trei mese rotunde cu tema ,,Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale"

A8-A9 -  Realizarea schimburilor de bune practici intre formatorii-experti ai programului si omologii lor europeni

A13 -  Acordarea a 650 burse sociale studentelor licentiate aflate in situatii sociale defavorizate in vederea participarii la programe de masterat

A14 - Acordarea a 500 subvenții  mamelor aflate în concediu de creștere a copilului până la 2/3 ani pentru absolvirea unui curs de formare/dezvoltare profesională sau calificare/recalificare profesională

A15 - Furnizarea cursurilor de formare profesională către femei active și femei care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de îngrijire şi susţinere a copiilor şi familiei

A18 - A19 - Furnizarea cursurilor de dezvoltare personală a femeilor și de reconciliere a vietii de familie cu cea profesională către femei active și femei care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de îngrijire şi susţinere a copiilor şi familiei

A21-A22-A23 - Furnizarea de cursuri privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen femeilor active pe piaţa muncii, experţilor şi operatorilor mass-media din presa scrisă şi audiovizuală și personalului/managerilor autorităţilor locale care se ocupa de promovarea principiilor egalităţii de şanse şi ale societăţii incluzive


 

Rapoarte de evaluare a a impactului achiziţiei publice a serviciilor de publicitate media