Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

http://www.ubbcluj.ro

http://www.psychology.ro

Adresa poștală: Str.Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca.

 

Prezentare

Universitatea Babeş-Bolyai, ca instituţie publică de învăţământ superior are ca misiune  promovarea şi susţinerea ­în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională ­ a dezvoltării unor componente culturale specifice:

 • o cultură a acţiunii bazate pe cunoaştere sistematică şi inovatoare (cultură a competenţei ştiinţifice şi tehnologice, competenţei organizaţionale şi a competenţei cetăţeneşti);
 • o cultură a învăţării permanente şi inovatoare;
 • multiculturalitate, dialog intercultural şi interconfesional;
 • o cultură a dezvoltării personale şi morale;
 • o cultură a atitudinii proactive şi participării;
 • o cultură a dezvoltării personale;
 • o cultură a integrării în diversitate şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii şi de reciprocitate.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul UBB, promovează parteneriatul cu alte instituţii similare din ţară şi dezvoltă relaţiii de colaborare cu facultăţi din străinătate.

În acest sens, prin intermediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB este partener în proiectul “Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - ID 50679, implementat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Proiectul „Reconstrucţia statututlui femeii: de la discriminare, la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013 şi se derulează pe parcursul a trei ani (2010 - 2013).

 

Rolul  UBB  în proiect

Ca partener în cadrul proiectului ,,Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”, Universitatea „Babeş-Bolyai” îşi propune să îşi aducă contribuţia în desfăşurarea acestui proiect prin implicarea în activităţile de promovare şi diseminare a informaţiilor  către persoanele din Grupul ţintă(femeile, experţi şi moderatori mass-media şi persoane de conducere şi angajate din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale), având ca obiective generale:

 • Prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor;
 • Promovarea principiilor incluziunii sociale şi ale egalităţii de şanse în regiunea Nord-Vest a ţării.

Responsabilităţile asumate de UBB în implementarea proiectului

 •  Managementul activităţilor realizate în regiunea Nord-Vest;
 •   Organizarea a două mese rotunde la Cluj având drept teme: ,,Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale" şi Promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale" ;
 • Desfăşurarea unui studiu pentru identificarea nevoilor de formare şi dezvoltare profesională a grupului ţintă (conceperea designului metodologic, aplicarea şi culegerea datelor, prelucrarea statistică, interpretarea rezultatelor)
 • Participarea la elaborarea curriculelor aferente cursurilor de formare profesională oferite prin Proiect: Formator, Animator socio-educativ, Tehnici de comunciare, Organizarea locului de muncă;
 • Susţinerea unor programe de formare profesională şi dezvoltare personală pentru femeile active-ocupate şi care intră sau revin pe piaţa muncii în  scopul dezvoltării abilităţilor şi competenţelor lor profesionale:
 •  Participarea la schimburile de bune practici cu partenerii în problematica egalităţii de şanse;
 •  Elaborarea unui ghid de bune practici privind combaterea stereotipurilor de gen în societate şi promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale;
 •  Participarea la conferinţe ştiinţifice;
 •  Realizarea uneiemisiuni TV cu prezentarea poveştilor de succes ale femeilor înalt specializate şi cu funcţii manageriale.
 •  Recrutarea şi selecţia beneficiarelor de burse sociale;
 • Acordarea a 650 burse sociale studentelor care au absolvit o facultate şi care doresc să urmeze programe masterale din Cluj Napoca, aflate în  situaţii sociale;
 •  Asigurarea suportului logistic pentru implementarea proiectului;
 • Implicarea în campania de sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen; participarea la implementarea strategiei de diseminare a proiectului.

Echipa instituţională UBB

Echipa de management

Prof. Univ. Dr.Adriana Băban  –coordonatorul activităţilor ştiinţifice din cadrul proiectului, din partea Universităţii Cluj Napoca UBB

Adresa poştală:str. Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel/fax (birou): 0264- 599402

Experienţa relevantă a coordonatorului pentru domeniul proiectului:

 • 2009-2012: coordonatorul echipei de cercetare din România a proiectului FP7, finanţat din fonduri europene „Improving quality and safety in the hospital: The link between organizational culture, burnout, and quality of care”. Proiectul se desfăşoară în 9 ţări din Europa şi investighează relaţia dintre contexul de muncă din spitale, sindromul de burnout (epuizare profesională) şi calitatea îngrijirii medicale;
 • 2008-2011: coordonatorul echipei de cercetare din România a proiectului FP7, finanţat din fonduri europene „Temptations to eat moderated by personal and environmental self-regulatory tools”. Scopul proiectului este investigarea măsurii în care îmbunătăţirea competenţelor autoreglatorii duc la o rezistenţă mai crescută  în faţa tentaţiilor alimentare din mediu, în cazul copiilor şi adolescenţilor.
 •  2009- 2011: coordonatorul echipei de cercetare din Romania a proiectului „Increasing access to high quality primary prevention services for children and adolescents in Romania: healthy eating and physical activity”. Proiectul este finanţat de către Norway Inovation research grant; şi este în colaborare cu Ministerul Sănătăţii.
 • 2009-2010: coordonator al echipei de cercetare din România în cadrul proiectului Protecting children in child protection systems- proiect Daphne, finanţare EU.
 • Investigator (PI) pentru România pentru cercetarea periodică WHO, numită Health Behavior in School Children (HBSC).
 • 2001-2008: Visiting Professor la Universitatea California Los Angeles (UCLA), School of Public Health şi International Development Institute; cursuri oferite la nivel: licenţă (senior), masterat şi doctorat: “Social and behavioral dimensions of public health in Central and Eastern Europe” (2001-2006); “Social Inequality and Health Disparities” (2007-2008); “Critical Issues in International Women Health” (2007-2008).

Prof. Univ. Dr. Sofia Chirică – expert pe termen lung Cluj Napoca UBB

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Tel/Fax: 0264- 590967

 

Prof. univ. dr. Nicolae Adrian Opre – expert pe termen lung Cluj Napoca UBB

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. : 0264-590967

 

Lect. univ. dr. Eva Kallay – expert pe termen scurt Cluj Napoca UBB

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Drd. Mara Bria – expert pe termen scurt Cluj Napoca UBB

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Drd. Lucia Raţiu – expert pe termen scurt Cluj Napoca UBB

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Drd. Claudia Rus – expert pe termen scurt Cluj Napoca UBB

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Psih. Diana Somogyi – expert pe termen scurt Cluj Napoca UBB

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Psih. Alexandra Albu – expert pe termen scurt Cluj Napoca UBB

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Tipul parteneriatului:național