Universitatea de Vest din Timișoara

www.uvt.ro

 

Contact

Prof. univ.dr. Ana Muntean

Coordonator proiect UVT

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Tel: 0744597302

 

Prezentare

Originea Universităţii este legată de Degretul-Lege nr. 660 din 30 Decembrie 1944, în care se menţionează că o universitate trebuie creată în partea de vest a ţării. Transformarea acestei instituţii de învăţământ superior într-o universitate a avut loc la sfârşitul lunii septembrie 1962.
Anul 1968 a fost anul în care, având un prestigios personal academic în toate domeniile clasice, instituţia noastră a devenit o universitate de sine stătătoare, ideal pentru care au luptat figurile ilustre şi intelectualii din regiune şi din ţară. Anul 1989, anul revoluţiei române, a fost un punct de cotitură în dezvoltarea instituţiei noastre. Aceasta a condus la condiţiile de astăzi. De aceea, structurile şi realizările actuale, fac din Universitatea de Vest din Timişoara un potenţial partener de încredere.
O schimbare esenţială de mentalitate a avut loc in percepţia instituţiei academice, urmând modelul instituţiilor democratice similare din vest. O amplă reformă instituţională a avut loc, începând cu redefinirea misiunii universităţii, prin stabilirea obiectivelor de urmat pentru realizarea acesteia.
Internaţională prin excelenţă, Universitatea de Vest din Timişoara are relaţii cu peste 100 de universităţi din întreaga lume iar mobilităţile studenţesti sunt prioritare în aceste acorduri de cooperare.Universitatea de Vest are 12 facultati. Facultăţile reprezintă unităţile funcţionale de bază ale Universităţii de Vest din Timişoara şi cuprind unul sau mai multe profiluri de învăţământ.

Rolul  UVT  în proiect

În cadrul proiectului ,,Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională și egalitate de șanse”, UVT are rolul de Partener, deplin implicat în realizarea obiectivelor generoase ale proiectului. Atât partea de cercetare cât și aceea de acțiune a proiectului sunt sprijinite prin responsabilitățile asumate de UVT în cadrul proiectului.

Activitățile la care va participa UVT/ responsabilitatile asumate de UVT în implementarea proiectului

 • Construirea unei rețele interregionale de specialiști și formatori în sprijinul programului de dezvoltare profesională și personală a femeilor, acreditate de autoritățile competente;
 • Realizarea unei mese rotunde cu tema ,,Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalității de șanse și a incluziunii sociale; participanți: mass-media, autorități locale;
 • Elaborarea unui studiu asupra relației dintre calitatea vieții de familie și performanța în muncă;
 • Participarea la studiile privind stereotipurile de gen (coordonat de echipa din Iași) și nevoia de formare în rândul femeilor (coordonat de echipa UBB-Cluj);
 • Realizarea schimburilor de bune practici între formatorii experți ai programului  cu privire la:
  • combaterea stereotipurilor de gen;
  • implementarea principiilor egalității de șanse și a incluziunii sociale;
  • programele de formare profesională destinate femeilor pe piața incluzivă a muncii;
  • dezvoltare personală a femeilor și reconcilierea vieții de familie cu cea profesională.
 • Diseminarea informațiilor referitoare la problematica discriminării de gen prin participare cu studii la conferințe internaționale;
 • Elaborarea și acreditarea a 4 curricula specifice pentru formarea profesională a femeilor pentru 4 cursuri de specializare:
  • formare de formator
  • animator socio-educativ
  • competențe comune:
   •  Organizarea locului de muncă
   • Tehnici de comunicare
 • Acordarea a 650 burse sociale studentelor licențiate aflate în situații sociale defavorizate în vederea participării la programe de masterat.
 • Furnizarea cursurilor de formare profesională (13 grupuri x 10persoane x 45 ore x 4 specializări) către femei active și femei care intră sau revin pe piața muncii după perioade prelungite de îngrijire și susținere a copiilor și familiei.
 • Elaborarea unui curriculum pentru curs de dezvoltare personală a femeilor. Cursurile vor fi structurate pe următoarele teme dominante:
  • managementul emoțiilor;
  • patternuri de comunicare disfuncționale;
  • cunoașterea strategiilor de coping, empowerment;
  • evaluarea schemelor cognitive disfuncționale.
 • Elaborarea unui curriculum pentru reconcilierea vieții de familie cu cea profesională;
 • Furnizarea cursurilor de dezvoltare personală a femeilor (15 grupuri x 7 persoane x 5 ședințe a câte 4 ore) către femei active și femei care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de îngrijire şi susţinere a copiilor şi familiei;
 • Furnizarea cursurilor de reconciliere a vieții de familie cu cea profesională (15 grupuri x 7 persoane x 5 ședințe a câte 3 ore) către femei active și femei care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de îngrijire şi susţinere a copiilor şi familiei;
 • Elaborarea unui curriculum pentru un curs privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen în mass-media destinate experţilor şi operatorilor mass-media din presa scrisă şi audiovizuală și personalului/managerilor autorităţilor locale;
 • Furnizarea de cursuri privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen femeilor active pe piaţa muncii (8 grupuri x 10 persoane x 5 ședințe a câte 3 ore);
 • Furnizarea de cursuri privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen destinate experţilor şi operatorilor mass-media din presa scrisă şi audiovizuală (8 grupuri x 10 persoane x 5 ședințe a câte 3 ore);
 • Furnizarea de cursuri privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen destinate personalului/managerilor autorităţilor locale care se ocupă de promovarea principiilor egalităţii de şanse şi ale societăţii incluzive (8 grupuri x 10 persoane x 5 ședințe a câte 3 ore);
 • Măsurarea eficienței cursurilor de formare profesională, dezvoltare personală, reconcilierea vieții de familie și a celor privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen;
 • Realizarea unei  mese rotunde cu tema Promovarea principiilor egalității de șanse și a incluziunii sociale; participanți: experţi şi operatori mass-media; manageri şi personal al autorităţilor publice locale din regiunile Nord-Est, Nord-Vest și Vest ale României.

 

Echipa instituțională UVT

Prof. univ.dr. Anca Munteanu

Expert pe termen lung

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Tel: 0744597302 sau 0256 592377

 

Lect. univ.  dr. Mihaela Tomita

Expert pe termen lung

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Tel: 0749232433

 

Venera Bucur

Lect. univ. dr. Venera Bucur

Expert pe termen lung

Lector universitar doctor la Catedra de Asistenţă Socială  a Facultăţii de Sociologie şi Psihologie din Universitatea de Vest Timişoara, îşi fundamentează demersurile teoretice de la catedră pe o bogată experienţă ca practician în servicii sociale şi medico-sociale destinate persoanelor vârstnice . Face parte din mai multe proiecte de cercetare şi formare destinate prevenirii intrării în dificultate şi a separării persoanelor aflate în dificultate de mediul originar şi, de asemenea, destinate ameliorării serviciilor sociale şi medico-sociale. Doctor în ştiinţe medicale, preocupările sale ştiinţifice  s-au dezvoltat în lucrări de referinţă şi comunicări ştiintifice în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, a serviciilor medico-sociale ca elemente fundamentale ale prevenirii în mediul comunitar şi al planningului familial.

 

Asistent social Roxana Ungureanu

Expert pe termen scurt

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Tel: 0746544449

 

Asistent dr. Patricia Runcan

Eexpert pe termen scurt

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Corina Leseanu

Expert recrutare şi întocmire dosar bursa socială

ETL Timişoara

Tel. 0723444991

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Codruta Craculeac

Expert contabil

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Tel: 0722463714

 

Viorica Botgros

Responsabil salarizare